Úvod arrow Z domova arrow Úspěšné pokračování projektu „Rozvoj obuvnického klastru“
 
Úvod
Z domova
Ze světa
Představujeme
Módní trendy
Spotřebitelský servis
Aktuálně
Doporučujeme
Dotazy čtenářů
Náš servis
Kontakty

       logo_coka.jpg  

shoes_and_leather.gif 

 

 

 

 

 

 

 

 

  © Copyright
www.obuv-kuze.cz 
www.shoes-leather.com
Publikování nebo další šíření
obsahu těchto serverů
je bez písemného souhlasu
redakce zakázáno!

 

 
Úspěšné pokračování projektu „Rozvoj obuvnického klastru“

Česká obuvnická a kožedělná asociace (ČOKA) působí jako klastr výrobců a prodejců obuvi a kožené galanterie, nicméně členy ČOKA jsou i výzkumné organizace, vzdělávací instituce a zkušebny. Řešení projektu s názvem „Rozvoj obuvnického klastru“, reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_333/0023659 v rámci programu OP PIK,...

...který je v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, bylo zahájeno koncem roku 2020. Ukončení projektu je plánováno k 30.6.2023.

V současné době je nutné zaměřit se na digitalizaci, moderní technologie a moderní formy řízení, na nové formy sdílení znalostí mezi členy klastru, nové formy marketingu, networkingu a na udržitelnost. Cílem projektu je proto zlepšit spolupráci mezi členy klastru, využít potenciál stávajících členů a získat nové členy, kteří mají technologická know-how.

Specifickým cílem projektu je zvýšení odborné úroveň pracovníků sekretariátu ČOKA získáním zahraničních zkušeností, realizace mezinárodních odborných technologických konferencí a seminářů, ale také realizace řady odborných školení pro členy klastru. Chceme propojit obuvnický klastr na další klastry jako je Clutex, Česká technologická platforma pro textil a další. V neposlední řadě je potřeba posílit pozici výrobců obuvi na trhu domácím i na trzích zahraničních. Dalším cílem je pak maximální digitalizace výroby, a to od přípravy a prezentace kolekcí, až po jejich zavedení do výroby.

Přestože jsme zažili v letech 2021 i 2022 pandemické období, plné nečekaných zvratů a omezení různých typů podnikání, daří se poměrně úspěšně stanovené cíle projektu naplňovat. ČOKA již v rámci projektu realizovala pro členy 6 běhů různých typů školení, a to jak k reklamačnímu řízení, legislativě a odbornému zbožíznalectví, k posuzování reklamací, tak také k zásadám udržitelnosti obuvnické a výroby a k celnímu řízení pro segmenty obuv a kožená galanterie. Oproti původnímu plánu probíhají tato školení on-line formou, protože firmy si již zvykly využívat nové technologie, jsou moderně vybavené jak počítači, tak i potřebným příslušenstvím. Nové formy školení může zajišťovat sekretariát ČOKA rovněž díky tomu, že zakoupil potřebný software. Tato forma je opravdu velmi operativní a dnes jednoznačně nahrazuje klasická školení, kdy bylo nutné „někam jet“, zajistit pronájmy sálů, parkování, občerstvení atd. Zvláště při dnešní dopravní situaci v České republice je on-line forma školení velmi příjemná zejména pro zaměstnance, kteří se školení zúčastní. Rovněž firmám nevznikají další vícenáklady.

Naopak realizace odborných podiatrických sympozií i po konzultaci s Českou podiatrickou společností (ČPS) vyžaduje spíše osobní účast jak přednášejících, tak i posluchačů. Z tohoto důvodu jsem se rozhodli tato sympozia pro členy klastru realizovat vždy při odborných veletrzích, jakým je např. veletrh KABO v Brně. První sympozium s názvem „Zdravá noha – zdravá obuv“ proběhlo v Brně dne 22.8.2021. Zúčastnili se ho nejen výrobci obuvi, ale také lékaři, podiatři, diabetologové, protetici a další odborníci a diskuze v rámci toho sympozia byla opravdu velmi bohatá. Další sympozium na téma „Zdravá noha – zdravá obuv“ je připravováno dne 21.8.2022 a bude věnováno zejména novým a moderním diagnostickým technikám při vyšetřování nohou, při výrobě kopyt a při výrobě individuální ortopedické obuvi či obuvi na zakázku. Bude probíhat rovněž v Brně při veletrhu KABO II 2022. ČOKA se veletrhu KABO pravidelně účastní ve svém vlastním prezentačním stánku. K dispozici jsou vždy informace nejen o ČOKA a jejich aktivitách, ale také o všech členech klastru.

K získaní informací pro členy klastru o novinkách technologiích, materiálech, ale i v prodeji obuvi posloužila mezinárodní technologická obuvnická konference s názvem „New technologies, new materials and new forms of footwear sales”. Konferenci uspořádala ČOKA ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně dne 21.10.2021 on-line formou a přednášky probíhaly pouze v angličtině. Pro členy ČOKA bylo ovšem zajištěno konferenční on-line tlumočení do češtiny a rovněž české dotazy byly přednášejícím tlumočeny do angličtiny. Délka každé prezentace byla stanovena na 15 minut a dalších 5 minut bylo vyčleněno na dotazy účastníků a posluchačů. Přednášející konference byli ze sedmi zemí a prezentovali výsledky zajímavých výzkumů odborných pracovišť z univerzit, z testovacích institutů a laboratoří. Konkrétně byli přednášející z Bangladéše, České republiky, Německa, Polska, Portugalska, Rumunska a Španělska. Další ročník mezinárodní technologické konference „New technologies, new materials and new forms of footwear sales” je naplánovaný pro členy klastru na 20.-21.10.2022.

To, co členové klastru velmi oceňují, je také pravidelný informační servis a poradenství pro členy ohledně možností čerpání podpor a různých typů dotací. Kompletní informační servis byl pro členy důležitý zejména v období nuceného uzavření provozoven, kdy mnozí podnikatelé nevěděli, na co mají nárok či nikoliv.

Sekretariát ČOKA zajišťuje pro členy také nadstandardní hodnocení a dobrovolnou certifikace obuvi, a to jak dětské, tak i obuvi pro dospělou populaci. Mezi širší spotřebitelskou veřejností jsou známé značky „Žirafa“ a „Komfortní obuv“. Držitele licencí se ČOKA snaží dostupnými způsoby medializovat, aby tak podpořila prodej kvalitní české obuvi.

K získání zkušeností slouží stáže a kooperace pracovníků sekretariátu se zkušebnami a sociacemi v zahraničí. Poslední stáž proběhla v Polsku v IPS v Krakově. Projednávány byly možnosti společných výzkumných projektů a propojení českých a polských firem. Rozsáhlejší stáž je plánována v září t.r. v německém Pirmasensu v PFI, kdy se jí zúčastní i další zástupci členských firem.

Členské firmy se rovněž začaly aktivně zapojovat do výzkumných úkolů, které řeší Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Tento trend je velmi pozitivní, protože bez inovací, bez využívání nových technologií a nových materiál, které budou šetrné k životnímu prostředí, nebude možné v Evropě, ale také i kdekoliv jinde na světě, podnikat.

Autor článku:
PhDr. Vlasta Mayerová
Česká obuvnická a kožedělná asociace (ČOKA)

(30/5/2022) 

Novinky na mail

Chcete dostávat novinky na Váš e-mail. Stačí vyplnit náš formulář.

 Otevřít formulářNejčtenější články
IT-HELP.cz


Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /usr/virtual/webs/kolarik/obuv/components/com_tfsformambo/tfsformambo.php on line 390