Úvod
 
Úvod
Z domova
Ze světa
Představujeme
Módní trendy
Spotřebitelský servis
Aktuálně
Doporučujeme
Dotazy čtenářů
Náš servis
Kontakty

       logo_coka.jpg  

shoes_and_leather.gif 

 

 

 

 

 

 

 

 

  © Copyright
www.obuv-kuze.cz 
www.shoes-leather.com
Publikování nebo další šíření
obsahu těchto serverů
je bez písemného souhlasu
redakce zakázáno!

 

 
Otevřený dopis na premiéra a na vládu
ImageUrgence žádosti podnikatelů na zajištění odpovídající finanční kompenzace od státu za rok 2020 za ztráty na tržbách a za zmařené investice pro nuceně uzavřené prodejny s obuví a koženou galanterií a na ně navazující obory, tj. pro velkoobchody a výrobce obuvi a kožené galanterie.

Doslovné znění dopisu:

ČESKÁ OBUVNICKÁ A KOŽEDĚLNÁ ASOCIACE
CZECH FOOTWEAR AND LEATHER ASSOCIATION

Vážený pan
ing. Andrej Babiš
předseda vlády
Úřad vlády ČR
nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 - Malá Strana

Ve Zlíně, 11.2.2021

Věc: Urgence žádosti podnikatelů na zajištění odpovídající finanční kompenzace od státu za rok 2020 za ztráty na tržbách a za zmařené investice pro nuceně uzavřené prodejny s obuví a koženou galanterií a na ně navazující obory, tj. pro velkoobchody a výrobce obuvi a kožené galanterie

Vážený pane premiére,

jak jsem Vás již informoval ve svém dopisu ze dne 14. ledna 2021, na který jsem mj. doposud neobdržel žádnou odpověď ani reakci, jednou z nejvíce postižených oblastí podnikání v důsledku pandemie COVID 19 jsou klasické maloobchodní prodejny s obuví a koženou galanterií a na ně navazující obory, tj. velkoobchody a výroba obuvi a kožené galanterie.

Denně se na naši asociaci obrací nejen naší členové, ale i ostatní podnikatelé a firmy z obuvnického a kožedělného průmyslu a prodejci obuvi, kteří si stěžují na přímo katastrofickou situaci v našem oboru. Dopady vládních opatření kvůli zamezení šíření koronaviru jsou pro naše podnikatele, tj. výrobce a seriózní velko- a zejména maloobchodní prodejce kvalitní obuvi a kožené galanterie, likvidační. Všechny klasické prodejny s obuví musí být již potřetí až do odvolání uzavřeny a podnikatelé jsou již na hraně svých možností. Nemají finance na výplaty mezd a odvodů a pokud se zpozdí s platbou odvodů státu byť o jediný den, tak nejenže nedostanou mzdy zaměstnanců, které prokazatelně vyplatili, nahrazené, ale navíc ještě dostanou pokutu. To jsou naše poslední poznatky z reálné praxe.

Podnikatelé v našem oboru se snažili a snaží maximálně respektovat veškerá nařízení vlády, v prosinci na základě apelu vlády dali lidem, kteří nepracují přímo na prodejnách, většinou od 18.12.2020 až do konce roku dovolené nebo je nechali na home-office. Navíc objekty, kde mají kanceláře účetní apod., byly většinou také uzavřené bez možnosti přístupu. Někteří podnikatelé zase byli také sami nemocní nebo v karanténě. Z těchto závažných důvodů pak nestihli podat žádosti o náhrady mezd v termínu do 31.12.2020. Pokud tyto žádosti podali byť hned první pracovní den v lednu, tj. 4.1.2021, tak opět nic neobdrželi, přestože museli vyplatit mzdy a odvody za zaměstnance za celý měsíc listopad 2020! Apelovali jsme na MPSV, zda by nešlo tyto podmínky v případě závažných důvodů zmírnit, ale podle MSPV neexistuje žádná okolnost, která by výplatu náhrad umožňovala. Navíc obchody měly jak na jaře, tak i na podzim 2020 nakoupené obuvnické a galanterní zboží, které nemohli ve své hlavní prodejní sezóně prodávat. Jarní kolekce se podařilo částečně doprodat až na podzim 2020. Obchody tedy nakoupili podzimní a zimní zboží a opět přišlo nucené uzavření klasických maloobchodních prodejen s obuví a koženou galanterií. Povolení prodeje cca na 14 dnů před vánočními svátky bylo absolutně nedostačující a další uzavření obchodů trvá dodnes. Zboží zimní sezóny se prodá maximálně ze 30%, ostatní zásoby zůstanou na prodejnách. Obchodníci nejenže nebudou moci zakoupit zboží na jarní a letní sezónu, ale nejsou schopni ani zaplatit odebrané zboží za sezónu podzim-zima svým dodavatelům či splácet úvěry bankám.

Vítáme, že se nyní může prodávat alespoň dětská obuv, nicméně povolení prodeje dětské obuvi až koncem ledna, kdy již bylo v celé republice metr sběhu a velká zima, obchodům příliš nepomohlo. Rodiče dnes nakupují pro děti spíše jen domácí obuv, protože zimní obuv pro děti se nakupuje převážně v říjnu a v listopadu. Obchodům jednoznačně zůstanou skladové zásoby podzimní a zimní obuvi na prodejnách. Nákladově činí nákup zimní obuvi pro majitele obchodů s obuví, ale i pro velkoobchody a výrobce cca 50% z celkových ročních nákladů. Povolený prodej obuvi přes e-shopy a „výdejní okénka“ v žádném případě propady tržeb z klasických prodejen nemohl a nemůže nahradit.

Opakovaně jsme vládu upozorňovali, že obchody s obuví mohou zavést velmi účinná ochranná opatření z hlediska počtu lidí v obchodě, kdy jsou pracovníci obchodů schopni eliminovat vyšší počet zákazníků, podobně jako v lékárnách. Zajistit desinfekci míst k sezení, nazouvacích lžic apod. po každém zákazníkovi. Navíc obuv se nikdy nezkouší na bosou nohu – vždy je nutná ponožka. Průměrný počet nakupujících v těchto menších specializovaných obchodech je cca 8-10 lidí za 1 hodinu. Navíc opravdu neexistují žádné indicie nebo studie, že by v obchodech s obuví docházelo k nakažení lidí COVID 19.

Dle našeho názoru není nutné tyto obchody neustále uzavírat a je nutné je co nejdříve opět otevřít i obchody s obuví pro dospělé, aby se mohla alespoň částečně prodat obuv ještě na zimní sezónu. I když nyní spotřebitelé budou očekávat, že by se obuv měla prodávat již za podstatně nižší ceny, než před vánočními svátky. Žádná restaurace nemusí mít zásoby na sezónu dopředu, ale obchody s obuví, protože obuv je sezónní zboží, zásoby mít musí a bohužel dnes na to v důsledku neustálých zákazů prodeje neskutečně doplatily a doplácejí.

Tato situace se netýká pouze obchodů s obuví, ale ve stejné míře i velkoobchodů a výrobců obuvi, kteří nemají komu dodávat své zboží, jestliže jsou sklady maloobchodních prodejen plné, zavřené a neprodává se – vše se zastavilo, kruh se uzavírá.

Stávající kompenzace i program COVID – Gastro-uzavřené provozy jsou pro prodejce obuvi a kožené galanterie opravdu nedostačující a zejména přicházejí vždy pozdě. Jak již jsem Vám psal, majitelé klasických maloobchodů jsou již naprosto zoufalí, nemají po jarním, podzimním a nově také zimním nuceném uzavření prodejen skoro žádné prostředky na úhrady mezd, nájmů, nemají žádné příjmy a budou muset ve velkém obchody uzavírat a propouštět prodavačky a další zaměstnance, které se snažili co nejdéle udržet. Spirála propouštění se pochopitelně dotkne jak velkoobchodů, tak i výrobních firem. Navíc mnoha podnikatelům hrozí bankroty a insolvence a jako OSVČ ručí svým majetkem.

Vláda si zoufalou situaci malých podnikatelů v našem oboru opravdu vůbec neumí představit, mnohým hrozí, že přijdou i o „střechu nad hlavou“. Je nutné přijmout urychleně účinná opatření pro odpovídající odškodnění takto poškozených podnikatelů vládními opatřeními za rok 2020 a pochopitelně i za rok 2021, tak jak to bylo projednané a dohodnuté se zaměstnavatelskými svazy.

Navrhujeme následující kroky:

1) Kompenzovat alespoň cca 50 % ztráty na tržbách za rok 2020, které měly nuceně uzavřené provozovny a na ně navazující obory. Pro vyčíslení ztrát za rok 2020 vycházet z tržeb za rok 2019, (- po odečtení kompenzací poskytnutých v roce 2020 státem).

2) U nuceně uzavřených provozoven v roce 2021 poskytovat 100% úhradu nájmu za dobu, po kterou musí být provozovna uzavřena.

3) U programu Antivirus zavést dodatky ke stávajícím smlouvám s podnikateli „toleranční dobu“ minimálně 3 dny, pokud dojde ke zpoždění plateb mezd, odvodů nebo je později podána žádost o podporu ze závažných důvodů.

4) Urychleně schválit zákon o Kurzarbeitu.

5) Dojednat s komerčními bankami, aby tzv. „bezúročné“ COVID-úvěry byly opravdu bezúročné, tj. aby všechny banky účtovaly úroky k těmto úvěrům pouze ve výši, v jaké dostane podnikatel úhradu úroků od ČMZRB.

6) Další dlouhodobý požadavek všech podnikatelů, který ale pochopitelně vyžaduje novelu zákona o DPH, je možnost odvádění DPH až ze skutečně zaplacených fakturací. Stát by zde o nic nepřišel, protože dokud faktura nebude odběratelem uhrazena, nebude mít ani nárok na vrácení DPH.

Ve všech okolních zemích vlády opravdu ihned a cíleně postižené firmy podporovaly a podporují. Stále věříme, že i naše vláda zajistí, že se zařadíme mezi ty evropské země, které účinně a rychle pomohou nahradit podnikatelům alespoň částečně škody, které v důsledku vládních opatření k zamezení šíření COVID 19, nuceného uzavření provozoven a zákazu prodeje utrpěli. Chceme, aby naše ekonomika mohla co nejdříve opět „nastartovat“, ale bez účinné pomoci státu to opravdu nepůjde.

Je nám zřejmé, že má být vyhlášen i nový komplexní program pro postižené podnikatele bez rozdílu oborů. Nicméně apelujeme na vládu, aby tento program byl opravdu spravedlivý a jednoduchý, aby se v něm vyznali i menší podnikatelé a aby pomohl zejména těm firmám, které utrpěly a mají ne vlastní vinou, ale v důsledku nuceného uzavírání provozoven, rozsáhlé finanční ztráty a škody.

Budeme očekávat Vaše vyjádření a sdělení možností další podpory pro podnikatele v našem oboru. Věříme, že tentokrát se dočkáme Vaší odpovědi.

S úctou
Miroslav Bísek
Prezident
Česká obuvnická a kožedělná asociace

Antonín Žirovnický
Viceprezident pro oblast obchodu s obuví a koženou galanterií
Česká obuvnická a kožedělná asociace

Zdeněk Helma
Viceprezident pro oblast výroby obuvi a kožené galanterie
Česká obuvnická a kožedělná asociace

MUDr. Michal Matějíček
Viceprezident pro oblast výroby ortopedické obuvi a stélek
Česká obuvnická a kožedělná asociace

Na vědomí:
Členové vlády

Vážený pan
Doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
ministr
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Na Františku 32
110 15 Praha 1 

Vážený pan
Jan Hamáček
ministr vnitra a první místopředseda vlády ČR
Úřad vlády ČR
nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 - Malá Strana

Vážený pan
MUDr. Jan Blatný, Ph.D.
ministr
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého náměstí 375/4
180 01 Praha

Vážená paní
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
ministryně
Ministerstvo financí
Letenská 525/15 118 10 Praha 1 - Malá Strana

Vážená paní
Dipl.–Pol. Jana Maláčová MSc.
ministryně
Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1/376 128 01 Praha 2 6 

Zástupci zaměstnavatelských svazů

Vážený pan
Ing. Vladimír Dlouhý, CSc.
prezident
Hospodářská komora ČR
Florentinum 
Na Florenci 2116/15 
110 00 Praha 1 

Vážený pan
Jan Wiesner 
prezident 
Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR 
Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 

Vážený pan
Tomáš Prouza 
prezident 
Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR 
Těšnov 1163/5 110 00 Praha 1

(14/02/2021)
ČOKA, Zlín
 

 

 

Novinky na mail

Chcete dostávat novinky na Váš e-mail. Stačí vyplnit náš formulář.

 Otevřít formulářNejčtenější články
Who's Online
Právě zde jsou
Hosté : 13
IT-HELP.cz


Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /usr/virtual/webs/kolarik/obuv/components/com_tfsformambo/tfsformambo.php on line 390