Úvod arrow Spotřebitelský servis arrow Obuv ovlivňuje zdraví dětí
 
Úvod
Z domova
Ze světa
Představujeme
Módní trendy
Spotřebitelský servis
Aktuálně
Doporučujeme
Dotazy čtenářů
Náš servis
Kontakty

       logo_coka.jpg  

shoes_and_leather.gif 

 

 

 

 

 

 

 

 

  © Copyright
www.obuv-kuze.cz 
www.shoes-leather.com
Publikování nebo další šíření
obsahu těchto serverů
je bez písemného souhlasu
redakce zakázáno!

 

 
Obuv ovlivňuje zdraví dětí

(ČOKA Zlín) - Podle lékařských studií se více než 99% dětí rodí se zdravýma nohama. S přibývajícím věkem se počet vad nohou zvyšuje. Alarmující je rovněž zjištění, že asi jedna třetina prvňáčků přichází do školy s nohama různě poškozenýma v důsledku nošení nesprávné obuvi.

ImageTato nanejvýš znepokojující skutečnost se potvrdila i v České republice, kdy naši přední odborníci z Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati uskutečnili v letech 1997 –1999 celostátní antropometrický průzkum nohou dětí. Poprvé byl sledován i zdravotní stav nohou našich dětí. Vyšetření zdravotního stavu nohou bylo provedeno u 10 236 dětí a mládeže ve věku od 3 do 19 let. Měření bylo uskutečněno ve 14 městech České republiky, jejichž výběr byl volen tak, aby výsledky průzkumu objektivně vypovídaly o situaci na celém našem území. Průzkum zdravotního stavu nohou byl zaměřen na sledování vrozených i získaných onemocnění a zdravotních komplikací nohou, které jsou jednoznačně způsobeny nošením nevhodné obuvi.

Výsledky šetření zdravotního stavu nohou jsou varující, nebo? vysoká frekvence výskytu různých onemocnění a poškození nohou svědčí o tom, že nejen děti ve školním věku a dospívající mládež, ale bohužel i malé děti v předškolním věku, jsou obouvány do obuvi, která poškozuje zdraví jejich nohou. Jedná se často o levnou dovozovou obuv z asijských zemí, prodávanou na tržištích, která mnohdy nesplňuje ani ty nejzákladnější požadavky zdravotní nezávadnosti. Nelze ovšem opomenout skutečnost, že také kvalitní obuv může poškodit nohu dítěte, pokud není vybrána správná velikost a šířka, nebo se nerespektuje účelovost obuvi. Velmi důležitá je tedy také odborná pomoc a asistence kvalifikovaného prodejce při nákupu zdravotně nezávadné a padnoucí dětské obuvi.

Průzkumem zdravotního stavu nohou byly zjištěny vrozené i získané nemoci nohou v důsledku nošení nevhodné obuvi, resp. z jiných důvodů. Charakter onemocnění nohou svědčí o tom, že děti ve školním, ale i v předškolním věku jsou obouvány do obuvi, která poškozuje zdraví jejich nohou. Je to obuv, která buď nepadne nebo postrádá základní požadavky zdravotní nezávadnosti, a to jak z hlediska konstrukčního, ortopedického, tak i z hlediska použitého materiálu.

ImageMezi nejčastěji vyskytující se získané statické poruchy dětských nohou patří plochá plochonoží s vybočenou patou a přidruženými poruchami přednoží, deformity palce nohy a nevhodné pohybové stereotypy, které vyplývají z nesprávné zátěže a odvalu nohou při chůzi. S těmito typickými statickými poruchami nohou jdou ruku v ruce i onemocnění z nevhodné hygieny nohou jako např. bradavice, plísňová onemocnění apod. Výsledky tohoto, u nás jedinečného, průzkumu nohou svědčí nejen o snížené úrovni obouvání, ale i o nedostatečné péči o hygienu a zdraví nohou naší současné populace dětí a mládeže. Příčiny lze hledat především v nedostatečné nabídce kvalitní zdravotně nezávadné dětské obuvi na našem trhu, ve vysokých cenách kvalitní obuvi, v ekonomické situaci mnohých rodin s malými i dospívajícími dětmi a v neposlední řadě v nedostatečných znalostech rodičů, někdy i lékařů a pedagogických pracovníků o škodlivosti nošení nevhodné obuvi zvláště u nejmenších dětí. Nohy s poškozenými klenbami a vadným postavením paty vyžadují dobrou profylaktickou obuv, které je na trhu nedostatek.

V roce 1998 bylo rehabilitační centrum Sarema Liberec s.r.o. pověřeno Magistrátem města Liberec ve spolupráci s občanským sdružením Klub pro zdraví obyvatel Liberecka koordinovat program “Zdravé dítě – zdravá budoucnost“. Celý program byl založen na prevenci vad pohybového aparátu u dětí. Nejlepší období, kdy s prevencí začít, je předškolní věk. Fyzioterapeut ve spolupráci s ortopedem navštěvovali přímo vybrané mateřské školy, kde byly prováděny otisky nohou (plantogramy) a ortopedické vyšetření páteře, kolen a nohou. Přímo v ortopedické ambulanci probíhala další odborná vyšetření, kde sám ortoped vyžadoval od rodičů ukázku obuvi, ve které dítě právě přišlo a alarmující bylo zjištění, že převážná část ( 80% ) dětí byla obuta v nekvalitní a zdravotně závadné obuvi. Z celkového počtu vyšetřených dětí, kdy od roku 1998 do roku 2004 bylo celkem vyšetřeno cca 8 400 dětí (ročně okolo 1 200 dětí), vychází průměrná statistika následovně: 4 % dětí byla bez nálezu, 90,8 % dětí mělo vadné držení těla a bylo jim doporučeno preventivní cvičení, u 5,2 % dětí byl zjištěn kombinovaný nález a doporučeno další ortopedické vyšetření a 68 % dětí mělo ploché nohy. Těmto dětem byly doporučeny ortopedické vložky do obuvi v kombinaci s vhodným cvičení a nošením zdravotně nezávadná obuvi.

ImageV souladu s obecně známým procesem vývoje lidské nohy je forma nohy nejsnáze ovlivnitelná právě v dětském věku a to zejména v předškolním období. V předškolním věku je skelet nohy převáženě chrupavčitý a velmi snadno reaguje na změny působící ze zevního okolí, mimo jiné na styl a charakter obouvání. Bezprostřední negativní vliv nevhodného obouvání se začíná otupovat ve věkovém období 6-9 let, kdy osifikuje poslední kost nártu nohy. To ovšem neznamená, že nevhodný způsob obouvání v pozdějším věku, případně i věku dospělém, již nohu nepoškozuje. Opak je pravdou. Proto konstrukce obuvi, a zejména dětské obuvi, včetně použití vhodných materiálů, má zásadní význam pro tvarové i funkční formování dětské nohy. Relativním hadicapem dětského věku je subjektivní neschopnost dítěte posoudit vhodnost dané obuvi a zejména ventilovat problémy, které s obuví má. Tato skutečnost a zvýšená schopnost remodelace dětského skeletu může vést k trvalému a závažnému poškození dětské nohy a případně i v konečném důsledku k znesnadnění pracovně společenského uplatnění v dospělosti. Péče o zdravý vývoj nohou dětí musí být důležitá nejen pro lékaře a rodiče dětí, ale i pro výrobce a prodejce dětské obuvi.

Česká obuvnická a kožedělná asociace proto podporuje urychlené řešení nepříznivé situace v oblasti obouvání dětí v České republice, kterému mohou napomoci následující opatření:

Zavedení povinného hodnocení dětské obuvi v ČR a v zemích EU

Kromě hygienické nezávadnosti je velmi důležitá i správná konstrukce dětské obuvi z hlediska ortopedického a bezpečnosti při používání. Hovoříme o tzv. minimálních lékařských požadavcích na konstrukci dětské obuvi, k nimž patří zejména:

  • Dostatečný prostor obuvi, hlavně v její prstové části.

  • Dokonalá flexibilita obuvi, hlavně v místě prstních (metatarsophalangeálních) kloubů nohy.

  • Úměrná výška podpatku.

  • Vybočené (varosní), nebo kolmé postavení osy patní části obuvi.

  • Pevný a dostatečně dlouhý opatek.

  • Anatomicky správně modelovaný svršek obuvi.

  • Vyhovující materiál z hlediska hygienicko-zdravotnického, (biologická inertnost výluhů z materiálů a přípravků použitých při výrobě obuvi, zajištění optimálního vlhkostního a teplotního režimu - mikroklima, měkkost, možnost dokonalé mechanické a chemické očisty).

  • Tlumení nášlapných sil spodkovým provedením.

  • Malá, resp. přiměřená hmotnost obuvi.

Zajištění dostatečné nabídky kvalitní dětské obuvi (dobrovolně certifikované, případně povinně certifikované) v prodejní síti a kvalifikovaného prodeje dětské obuvi

ImageVětšina lidí po období desetiletí komunistické propagandy si neuvědomuje nutnost udržení zdraví pro své plnohodnotné zařazení do společnosti a není schopna dostatečně racionálně posoudit priority svých osobních nákladů a investic. Avšak na zdraví dětí se šetřit nedá! Je nezbytná odpovídající podpora celospolečenské osvěty s důrazem na nezbytnost využívání zdravotně nezávadných výrobků. Mnozí rodiče si tuto skutečnost plně uvědomují, avšak kvalitní dětskou obuv s garancí zdravotní nezávadnosti naleznou v prodejní síti pouze sporadicky. Kvalitní dětská obuv vyžaduje ovšem také kvalifikovaný prodej, protože i sebelepší a sebekvalitnější obuv, pokud není vybrána správně do délky a do šířky, může dětskou nohu poškodit. Zde vystupuje do popředí nezastupitelná úloha prodejce dětské obuvi, který musí rodičům poradit, dětskou nohu odborně přeměřit a vybrat vhodný typ obuvi. Dle našeho názoru je nutné zařadit prodej dětské obuvi v ČR i rámci zemí Evropské unie pod tzv. „vázanou živnost“. Obuv by měli prodávat pouze odborně proškolení prodejci, kteří dovedou odborně změřit nohu, seznámit rodiče se základními principy správného padnutí obuvi a poradit při správném výběru obuvi podle účelovosti.

Zákaz prodeje dětské obuvi pro děti na tržištích

Zakázat prodej obuvi pro děti na tržištích, resp. na přenosných stáních, protože dle našich poznatků je obuv pro děti prodávaná na tržištích mnohdy bez potřebných atestů, nemá vhodnou konstrukci z hlediska ortopedického a může tak poškodit zdraví dětí. Také způsob prodeje „de facto na ulici“ se neslučuje s požadavky na hygienu prodeje, není možné řádné vyzkoušení obuvi a posouzení jejího padnutí. Prodejci nejsou vybaveni měřícími zařízení pro nohu, nemají odpovídající kvalifikaci a nejsou schopni odborného poradenství při nákupu dětské obuvi.

Rozšíření osvětových aktivit k problematice zdravotně nezávadného obouvání, zejména nejmenších dětí

V rámci podpůrných opatření věnovat pozornost osvětovým aktivitám. Důsledně vzdělávat a vychovávat učitelky mateřských škol a pedagogické pracovníky alespoň prvního stupně základních škol o hlavních zásadách správného obouvání dětí. Zvýšit osvětu také u odborných lékařů a samozřejmě také u laické veřejnosti. Komplexní systém garantovaného vzdělávání prodejců, lékařů, pedagogů a jejich prostřednictvím i rodičů dětí může rovněž výrazně zlepšit úroveň obouvání a péči o zdraví a hygienu dětských nohou.

Foto Vlastimil Kolařík

 

Novinky na mail

Chcete dostávat novinky na Váš e-mail. Stačí vyplnit náš formulář.

 Otevřít formulářNejčtenější články
IT-HELP.cz


Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /usr/virtual/webs/kolarik/obuv/components/com_tfsformambo/tfsformambo.php on line 390